Juli 2020

ZONNEKIJKDAG

De sterrenwacht organiseert op zondag 5 juli 2020 een Zonnekijkdag voor donateurs van de sterrenwacht. Dit evenement vindt volledig op het dakterras plaats.

Rond het thema ‘zon’ komen dan de volgende zaken aan bod:

• Beeld van de zon in een telescoop met een zonnefilter in normaal wit licht.

• De zon zien door een telescoop die voorzien is van een H-alfa- filter. Met een dergelijk filter worden o.a. zonnevlammen zichtbaar.

• Beeld van de zon in een protuberansenkijker. Met deze nieuwe aanwinst in ons instrumentarium wordt optisch een zonsverduistering gesimuleerd waardoor verschijnselen rondom de zonneschijf zichtbaar worden.

• Projectie van het zonnebeeld met een verrekijker.

• Beeld van het spectrum van de zon in een zelfgebouwde spectroscoop. 

De sterrenwacht is geopend van 12.00 tot 17.45 uur. Er is een aanmeldingsprocedure voor donateurs voor toegang tot dit evenement vanwege coronamaatregelen. Stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en vermeld de namen van de deelnemers. U krijgt een plaats binnen een aantal tijdsblokken binnen de genoemde openingstijd. De toegangsbevestiging en de toegekende toegangstijd worden teruggemaild.

 

Augustus 2020

PERSEïDEN- METEOREN WAARNEMEN

Op woensdag 12 augustus 2020 is er een waarneemactie van de Perseïden- meteorenzwerm voor donateurs van onze sterrenwacht. Rond deze datum is de activiteit van deze meteorenzwerm maximaal.

Let op, de waarneemlocatie is ditmaal het terrein van de Rijswijkse Petanque Club ABA. Het adres is Lupinepad 1, Rijswijk. Als u met de auto komt, kunt u parkeren bij Sport- en Welzijnscentrum ‘De Schilp’, Schaapweg 4, Rijswijk.

Het terrein van ABA is deze avond open voor donateurs van 21 tot 24 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Het is aan te raden om warme kleding en eventueel een tuinstoel/ veldbed of iets dergelijks meenemen. Hiermee kunnen de vallende sterren comfortabel waargenomen worden. Dit evenement gaat alleen door als de weersomstandigheden het waarnemen van meteoren toelaten.