Juli 2020

ZONNEKIJKDAG

De sterrenwacht doet op zondag 5 juli 2020 mee aan het landelijke evenement ‘Zonnekijkdag’ (zie ook: https://www.sterrenkunde.nl/knvws/zonnekijkdag).

Rond het thema ‘zon’ komen dan de volgende zaken aan bod:

• Een presentatie over de zon als ster en over verschillende technieken voor het waarnemen van de zon.

• Beeld van de zon in een telescoop met een zonnefilter in normaal wit licht.

• De zon zien door een telescoop die voorzien is van een H-alfa- filter. Met een dergelijk filter worden o.a. zonnevlammen zichtbaar.

• Projectie van het zonnebeeld met een verrekijker.

• Beeld van het spectrum van de zon in een zelfgebouwde spectroscoop. 

• Live camerabeeld van de zon uit één van de opgestelde telescopen op de beamer in de ontvangstruimte.

 De sterrenwacht is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt  € 4,- per persoon. Donateurs van de sterrenwacht hebben gratis toegang.