Diameter: 12.756 km 

Gemiddelde dichtheid: 5515 kg/m^3 

Zwaartekracht: 9,81 m/s^2 

Ontsnappingssnelheid: 11 km/s

Kleinste afstand tot de Zon: 146 miljoen km 

Grootste afstand tot de Zon: 152,1 miljoen km

Gemiddelde afstand tot de Zon: 147,1 miljoen km

Omlooptijd om de Zon: 365,256 dagen

Omwentelingssnelheid: 23u 56m 04s

Aantal manen: 1

 

De Aarde is tot op heden de enige planeet in ons zonnestelsel waarop leven, in welke vorm dan ook, bekend is. De basisstructuur van de Aarde bestaat uit een kern, een mantel en korst met een stenig oppervlak en een hydrosfeer: oceanen en oppervlaktewateren. Ongeveer 30 % van het oppervlak is landmassa en 70% oceaan. Andere opvallende kenmerken zijn de grote bergketens, zoals de Alpen en de Himalaya met toppen tot bijna 9.000 meter hoogte. In de oceanen komen troggen voor tot een diepte van 11.000 meter.

De vorming van de oppervlaktestructuren van de Aarde wordt veroorzaakt door de zogeheten platentektoniek waarbij door stromingen in de mantel de circa 10 kilometer dikke lithosfeer, die zich vlak onder de korst bevindt, in een twaalftal platen is gebroken welke langzaam over de aardbol 'drijven'. Langs de randen van deze platen, die onder- en langs elkaar schuiven, komen veel aardbevingen voor en bevinden zich veel vulkanen. De atmosfeer van de Aarde bestaat in hoofdzaak uit 78% stikstof en 21% zuurstof. De resterende 1% bestaat uit argon, waterdamp en kooldioxide. De gemiddelde temperatuur varieert van +40° C aan de evenaar tot -40° C aan de polen. Door de verschillende processen die zich zowel in het inwendige alsook aan het oppervlak afspelen, is de Aarde nog steeds een actieve, dynamisch veranderlijke planeet.

 De Aarde heeft één satelliet, de Maan; het stelsel Aarde-Maan wordt ook wel als een dubbelplaneet opgevat omdat de diameterverhouding tussen de Aarde en de Maan klein is, nl. 4-1.